ТАЕН КЛИЕНТ В CLIENT X

Благодарим за интереса Ви да станете част от голямото семейство тайни клиенти в компанията Client X!

Моля, запознайте се добре с това кратко Въведение, за да прецените дали и как може да сте полезни на Вас и на агенцията като таен клиент.

Може да сте чули от приятел/ка или от медиите какво е това таен клиент или пък сте решили, че това е интересна професия или начин за допълнителни доходи. Желанието ни с това Въведение е да придобиете реална представа какво представляват задачите и отговорностите на тайния клиент в България. Със сигурност ще останат още въпроси, на които ние с радост ще Ви отговорим.

Екипът на Client X


Какво представлява програмата "Таен клиент"?

Най-общо чрез програмата Таен клиент търговските вериги целят да съберат информация за качеството на обслужването от страна на своите служители, като нашата агенция изпраща специално инструктирани мистериозни клиенти в техните търговските обекти, които оценяват обслужването и атмосферата по предварително заложени критерии. Чрез серии от посещения се прави диагностика на цялостното обслужване в различните обекти – тоест доколко се спазват общите стандарти, препоръчани от ръководството, като например: работното време, поддържане на чистотата, подредбата, внимание към клиента, продуктови познания и продажбени умения на служителите.


Какво печеля като таен клиент?

Обръщаме внимание! Работата като таен клиент не е професия, нито занятие на пълно работно време, а отговорно, макар и временно занимание, което предлага възможност за допълнителен доход и нови изживявания. Проектите се променят в зависимост от изискванията на компаниите възложители. Има месеци например, в които има повече проверки, и такива, в които няма нито една.

За всяка успешно изпълнена задача получавате хонорар, който е предварително посочен в инструкциите към нея. При някои задачи освен него получавате и възстановяване на разходи за консумация, транспорт и др. Най-често хонорарът е в рамките на 8 – 10 лв. Разбира се, има проекти, при които заплащането е няколко пъти повече. Предлагането на проверки най-много зависи от това дали клиентите на агенцията имат обекти във Вашето населено място, дали вече е достигната квота от посещения, но също и от това как всеки таен клиент се представя.


Какви са изискванията, за да бъдете таен клиент?

За да е успешен един таен клиент, той трябва да има достъп до Интернет, фотоапарат / телефон и да е:


Какво НЕ прави тайният клиент?

Тайният клиент прилича на всички останали посетители в търговския обект. Неговата работа НЕ е да търси целенасочено дефекти или, така да се каже, да инспектира, а да даде мнението си за това как се е почувствал при предложеното обслужване и да отбележи дали заложените стандарти са били спазени в по-голямата си част.


Как изглежда едно възложение за посещение на обект?

Обектите, които се посещават, са най-разнообразни. Това могат да са например: верига супермаркети, специализирани магазини за техника, обувки, дрехи, бензиностанции, сервизи, автосалони, сладкарници, заведения за бързо хранене, игрални зали, банки и застрахователни офиси, магазини за комуникационни услуги и много други.

1. Покана Когато се регистрирате при нас, направите еднократна тестова проверка и одобрим профила Ви, Вие ще бъдете поканени по имейл за участие в някой проект - т.е. в единично или в редица регулярни посещения на обекти. Изключително важно е да отговорите възможно най-бързо на поканата - дали приемате или я отказвате, както и да се аргументирате защо (например защото посещението съвпада с работното Ви време, не сте в посоченото населено място или сте в болнични). Така ние ще можем да реагираме своевременно и да назначим обектите на Вас или пък да ги пренасочим към друг таен клиент, ако Вие не можете към посочения момент. Възможно е да не получите покана веднага, особено ако компаниите, за които работим, нямат обекти във Вашия град или нямат активна кампания.

2. График и инструкция Преди всяко едно посещение Вие получавате имейл, в който ще намерите поне два файла: 1) График (таблица), в който конкретно е отбелязан кой е обектът (или обектите), които Вие трябва да посетите (име и адрес), и кога (дати, времеви интервал); и 2) Инструкция със специфични напътствия как да осъществите посещението, на какво да обърнете внимание, как да се държите, както и как да си попълните въпросника след проверката. В Инструкцията е ясно посочено по какъв сценарий трябва да разиграете посещението си.

Какво означава сценарий? Това е Вашата роля по време на посещението – т.е. Вие ще имате определени фиктивни нужди, за чието задоволявате ще търсите услуги. Например може да се изисква от Вас да посетите банков офис и да поискате консултация за потребителски кредит; или пък може да поискате консултация за нов телефон, когато посещавате офис на мобилен оператор.

След като се запознаете със Инструкцията, включваща сценария за назначения Ви обект, внимателно прочетете Въпросника. Въпросникът (отчетът, рипортът) е анкета, която ще попълните онлайн на нашия уебсайт, след като влезете с Вашите потребителско име и парола. Често въпросите са затворени (само с отговори „Да“ или „Не“), но има и въпроси, изискващи описания и аргументация от Ваша страна. Много е важно да прочете въпросите ПРЕДИ да отидете в назначения Ви обект, за да сте подготвени на какво да обърнете внимание по време на посещението си.

3. Посещение и попълване Ако като таен клиент срещнете трудности с разбирането на която и да е част от Инструкцията (сценария), Въпросника или дори Графика (разпределението на обектите), трябва да се свържете с нас! По възможност веднага след като направите посещението, е добре да попълните Въпросника, за да не загубите впечатленията си. При работата като таен клиент е изключително важно е да се спазват сроковете! Въпросникът се попълва в нашата онлайн система не по-късно от 24 часа след посещението Ви!

Надяваме се, че заедно с Вас ще повишим качеството на обслужване, които компаниите в България предоставят!