Регистрация на таен клиент

Какво е таен клиент

Преди да се регистрирате като таен клиент в Client X, моля, прочетете следния текст, който представя съвсем накратко какво е “таен клиент” и какво може да очаквате от този тип занимание: “Въведение”.

След попълване на формуляра ще очакваме да извършите еднократна тестова проверка до 7 дни календарни дни, с която да оценим способностите Ви, а и Вие да придобиете реална представа за това занимание. Задължително ще получите обратна връзка от нас. На следващия екран ще получите допълнителна информация.


Вашите лични данни

Информацията, която ни предоставите, трябва да бъде колкото се може по-пълна, тъй като ще се използва, когато Ви каним да участвате в различни задачи. При някои проучвания се изискват определени профили “таен клиент” - например само мъже или само жени, в определени възрастови граници или професии, клиенти или неклиенти на определени компании.

Вашите данни са в безопасност! Те няма да бъдат предоставени на трети лица без изричното Ви писмено съгласие. "Клиент Х" ООД е регистриран администратор на лични данни -- Удостоверение от КЗЛД и справка в сайта на КЗЛД.


Попълване

Всички полета освен потребителско име и парола трябва да са задължително на кирилица. Ако се затруднявате в регистрацията си, може да ни потърсите в делнично работно време на следните номера: +359 879 14 23 80 и +359 884 27 17 70 или ни пишете на office@client-x.comДанни за достъп

Позволени са само латински букви a-z, цифри 0-9 и символите точка (.), тире (-) и долна черта ("_")

Лични данни

Демографски данни

Териториален обхват

Други